Tag «108 names of krishna pdf»

ஸ்ரீ கிருஷ்ணன் 108 போற்றி | Lord Sri Krishnan 108 Potri

ஸ்ரீ கிருஷ்ணன் 108 போற்றி | Lord Sri Krishnan 108 Potri | ஸ்ரீ கிருஷ்ண அஷ்டோத்திர சத நாமாவளி ஓம் க்றுஷ்ணாய நமஹ:ஓம் கமலனாதாய நமஹ:ஓம் வாஸுதேவாய நமஹ:ஓம் ஸனாதனாய நமஹ:ஓம் வஸுதேவாத்மஜாய நமஹ:ஓம் புண்யாய நமஹ:ஓம் லீலாமானுஷ விக்ரஹாய நமஹ:ஓம் ஶ்ரீவத்ஸ கௌஸ்துபதராய நமஹ:ஓம் யஶோதாவத்ஸலாய நமஹ:ஓம் ஹரியே நமஹ: || 10 || ஓம் சதுர்புஜாத்த சக்ராஸிகதா நமஹ:ஓம் ஸம்காம்புஜா யுதாயுஜாய நமஹ:ஓம் தேவாகீனம்தனாய நமஹ:ஓம் ஶ்ரீஶாய நமஹ:ஓம் னம்தகோப ப்ரியாத்மஜாய …

108 Names of Lord Krishna in English

108 Names of Lord Krishna Om Shri Krishnaya Namaha Om Kamala Nathaya Namaha Om Vaasudevaya Namaha Om Sanatanaya Namaha Om Vasu devatma jaaya Namaha Om Punyaya Namaha Om Lila-Manusha-Vigrahaya Namaha Om Shrivatsa Kausthubha-Dharaya Namaha Om Yashoda-Vatsalaya Namaha Om Haraye Namaha Om Chaturbhujatta-Chakrasi-Gada-Shankadhyayudhaya Namaha Om Devaki Nandanaya Namaha Om Shrisaya Namaha Om Nandagopa Priyatmajaya Namaha Om …