Tag «108 names of shani»

108 Names Of Lord Sukkra

108 Names Of Lord Sukkra   No. English Name Mantra 1 Om Shukraya Namah। 2 Om Shuchaye Namah। 3 Om Shubhagunaya Namah। 4 Om Shubhadaya Namah। 5 Om Shubhalakshanaya Namah। 6 Om Shobhanakshaya Namah। 7 Om Shubhravahaya Namah। 8 Om Shuddhasphatikabhasvaraya Namah। 9 Om Dinartiharakaya Namah। 10 Om Daityagurave Namah। 11 Om Devabhivanditaya Namah। 12 …

108 Names Of Lord Guru

108 Names Of Lord Guru No English Name Mantra 1 Om Gurave Namah। 2 Om Gunakaraya Namah। 3 Om Goptre Namah। 4 Om Gocharaya Namah। 5 Om Gopatipriyaya Namah। 6 Om Gunine Namah। 7 Om Gunavatam Shreshthaya Namah। 8 Om Gurunam Gurave Namah। 9 Om Avyayaya Namah। 10 Om Jetre Namah। 11 Om Jayantaya Namah। …