Tag «2 line slokas»

Krishna Gayathri & Small Slokas

Krishna Gayathri & Small Slokas Sri Krishna Gayatri:   OM Devakinandanaya Vidmahe Vasu Devaya Dheemahi Tannoh Krishnah Prachodayat             OM Damodharaya Vidmahe Rukmani Vallabhaya Dheemahi Tannoh Krishnah Prachodayat  Krishna Small Stuti:   kasturi tilakam lalATa phalakE vakshasthalE koustubham nAsAgrE nava mouktikam karatalE vENum karE kankaNam sarvAngE hari chandanamcha kalayan