Krishna Gayathri & Small Slokas

60 total views, 6 views today

Krishna Gayathri & Small Slokas

Sri Krishna Gayatri:

 

OM Devakinandanaya Vidmahe

Vasu Devaya Dheemahi

Tannoh Krishnah Prachodayat

           

OM Damodharaya Vidmahe

Rukmani Vallabhaya Dheemahi

Tannoh Krishnah Prachodayat 

Krishna Small Stuti:

 

kasturi tilakam lalATa phalakE
vakshasthalE koustubham
nAsAgrE nava mouktikam
karatalE vENum karE kankaNam
sarvAngE hari chandanamcha kalayan 

 

Please follow and like us: