Tag «27 nakshatra gayatri mantra»

Best Time To Chant The Ashwini Nakshatra Moola Mantra, Ashwini Nakshatra Gayatri Mantra, & Ashwini Nakshatra Stotram

Best Time To Chant The Ashwini Nakshatra Moola Mantra, Ashwini Nakshatra Gayatri Mantra, & Ashwini Nakshatra Stotram The mantra should be recited during early morning during sunrise and/or during Surya Hora (Sun Hora).Best Time To Chant The Ashwini Nakshatra Moola Mantra, Ashwini Nakshatra Gayatri Mantra, & Ashwini Nakshatra Stotram The mantra should be recited during …

Who are all can chant Ashwini Nakshatra Mantra?

Who are all can chant Ashwini Nakshatra Mantra? This powerful mantra can be chanted by anyone regardless of gender and age. And the persons who born in Ashwini Nakshatra can chant Ashwini Nakshatra Mantras to get the blessings of their birth star. Ashwini Nakhatra Mantras: Vishnu Sahasranama Sloka for Ashwini Nakshatra Ashwini Nakshatra Moola Mantra …

Vishnu Sahasranama Sloka For Ashwini Nakshatra

The Ashwini Nakshatra Sotram From Vishnu Sahasranama is given below : Vishnu Sahasranama Sloka For Ashwini Nakshatra 1st Pada ōṁ viśvaṁ viṣṇurvaṣaṭkārō bhūtabhavyabhavatprabhuḥ | bhūtakr̥dbhūtabhr̥dbhāvō bhūtātmā bhūtabhāvanaḥ || In Tamil : ஓம் விஷ்வம் விஷ்ணுர்வஸ​ட்காரோ பூதபவ்யபவத்ப்ரபுஃ | பூதக்றுத்பூதப்றுத்பாவோ பூதாத்மா பூதபாவனஃ || How many times to chant Ashwini Nakshatra Stotram from Vishnu Sahasranama?

Ashwini Nakshatra Gayatri Mantra

The Ashwini Nakshatra Gayatri Mantra is given below : Om Swetha Varnaaya Vidmahe Sudhaakaraayai Dhimahi Thanno Ashwanau Prachodayaath In Tamil : ஓம் ஸ்வேத வர்ண்யை வித்மஹே சுதாகராயை தீமஹி தன்னோ அச்வநௌ ப்ரசோதயாத் How many times to chant Ashwini Nakshatra Gayatri Mantra? Read it Here…

Ashwini Nakshatra Moola Mantra

The Ashwini Nakshatra Moola Mantra is given below : Om Hreem Ashwanau Nama In Tamil : ஓம் ஹ்ரீம் அஷ்வநௌ நமஃ How many times to chant Ashwini Nakshatra Moola Mantra? Read it Here..!