How many times to chant Ashwini Nakshatra Stotram from Vishnu Sahasranama?

How many times to chant Ashwini Nakshatra Stotram from Vishnu Sahasranama?

Ashwini Nakshatra Stotram from Vishnu Sahasranama can be chanted for 1 time, 3 times, 11 times, or 108 times

Check out here to read Ashwini Nakshatra Stotram from Vishnu Sahasranama