Tag «guru stotram in telugu»

Guru Stotram

Guru Stotram OM Beejayam Balachandrana Ganeshap Paramatmanae Pranatp Presa Naasaya Haerambayya Namoh Namah Guru Brahma Gurur Vishnu Guru Devo Maheshwaraha Guru Saakshat Para Brahma Tasmai Sree Gurave Namaha Brahmaanandham Parama Sukhadam Kevalam Jnaana Murthim Dhvandhvaa Theetham Gagana Sadhrisham Tathvam Asyaadi Lakshyam Ekam Nithyam Vimala mAchalam Sarvadhee Saakshi Bhutham Bhavaatheetham Thriguna Rahitham Sadhgurum Tham Namaami Chaitanyam …