Tag «madhurashtakam best»

Madhurashtakam – Lord Krishna Slogams Lyrics

Madhurashtakam Adharam madhuram vadanam madhuram Nayanam madhuram hasitham madhuram  Hrudayam madhuram gamanam madhuram Madhuradhipathe rakilam madhuram  Vachanam madhuram charitham madhuram Vasanam madhuram valitham madhuram  Chalitham madhuram bhramitham madhuram Madhuradhipathe rakilam madhuram  Venur madhuro renur madhurah Panir madhurah padau madhurau  Nruthyam madhuram sakyam madhuram Madhuradhipathe rakilam madhuram  Geetham madhuram peetham madhuram Bhuktham madhuram suptham madhuram Roopam …