Tag «mangal 108 names»

108 Names Of Lord Chandra

108 Names Of Lord Chandra No. English Name Mantra 1 Om Shrimate Namah। 2 Om Shashadharaya Namah। 3 Om Chandraya Namah। 4 Om Taradhishaya Namah। 5 Om Nishakaraya Namah। 6 Om Sudhanidhaye Namah। 7 Om Sadaradhyaya Namah। 8 Om Satpataye Namah। 9 Om Sadhupujitaya Namah। 10 Om Jitendriyaya Namah। 11 Om Jayodyogaya Namah। 12 Om …