Tag «mantra for normal and painless delivery»

Thevaram Song for Safe and Normal Delivery

Thevaram Song is given below which can be chanted by pregnant women to have very safe and normal delivery. Tamil: நன்றுடையானைத் தீயதிலானை நரைவெள்ளே றொன்றுடையானை உமையொருபாகம் உடையானைச் சென்றடையாத திருவுடையானைச் சிராப்பள்ளிக் குன்றுடையானைக் கூறவென்னுள்ளங் குளிரும்மே English: Nandrudaiyaanai Theeyathilaanai Naraivelle Trondrudaiyaanai Umaiyorubaagam Udaiyaanaich Sendradaiyaatha Thiruvudaiyaanaich Chirappalli Kundrudaiyaanai Kooravennullang kulirume

Garbarakshambigai Slogam for Normal Delivery

Goddess Sri Garbarakshambigai Amman temple is situated in Thirukarukavur in Thanjavr District. By worshiping Goddess Gararakshambigai pregnant ladies can have safe normal and trouble free delivery. “Himavat Uttharey Parswey Suratha Nama Yakishini Thasya Smarana Matherena Visalya Garbeenibavedu “ This Garbarakshambigai Slogam has to be chanted 108 times daily.

Sanskrit Mantra for Normal Delivery

Sanskrit Mantra for Normal Delivery Here is the mantra for pregnant women to have safe and ease normal delivery… Mantra Hey Shankara Smarahara Pramadhadhi Natha Mannodha Saanmbho Sasisooda Hara Thrisoolin Sambho Sugaprasavakruth Bhavame Dhayaloo Shri Mathrubhootha Shiva Paalayamaam Namosthe Meaning: Oh Lord Shiva, You who are the creator of the whole world, And who are …