Tag «sri venkateswara ashtottara shatanamavali in telugu»

Shri Venkateshwara Ashtotara Shatanamavali

Shri Venkateshwara Ashtotara Shatanamavali Anga Pooja Om Kesavayay Namah Pathau Poojayami Om Govindhayay Namah Kulpau Poojayami Om Indirapathaye Namah Jankae Poojayami Om Annakayay Namah Januni Poojayami Om Janardhanayay Namah Ooru Poojayami Om Vishterasravache Namah Katim Poojayami Om Kukshisakila Sravanaaya Namah Othiram Poojayami Om Lakshmi Vakshastalaya Namah Vakshastalam Poojayami Om Sangu Sakra Kadhadharaya Namah Bhahoo Poojayami …