புதன் தரும் நோய்கள் | Mercury Related Diseases

புதன் தரும் நோய்கள் | Mercury Related Diseases

 • சரும வியாதிகள்
 • வாக்கில் தடுமாற்றம்
 • மரு மச்சம்
 • நரம்பு சம்பந்தபட்ட பிரச்சினைகள்
 • நரம்பு மண்டலம் பாதிக்கப்படல்
 • வலிப்பு நோய்
 • வாதம் தொடர்பான நோய்
 • வாயுக் கோளாறு
 • முதுகு வலி
 • பத்து படை அரிப்பு
 • தோல் உபாதைகள்