கன்னி சனி பெயர்ச்சி பரிகாரம் | Kanni Sani Peyarchi Pariharam 2023

கன்னி சனி பெயர்ச்சி பரிகாரம் | Kanni Sani Peyarchi Pariharam 2023

2023 சனிபெயர்ச்சி | கன்னி ராசிக்கான பலன்கள் | 2023 Sani Peyarchi Palankal

ராசி : கன்னி

சனி தேவரின் நாமம் : ரோக சனி

கன்னி சனி பெயர்ச்சி எளிய பரிகாரங்கள்

1) உங்களுக்காக வேலை செய்பவர்களுக்கு புதிய துணி தானம் செய்யவும்

2) நாக தெய்வங்கள்/ ராகு கேது வழிபாடு தேக ஆரோக்கியம் தரும்

3) தூய்மை பணியாளர்களுக்கு மருத்துவ செலவிற்கு உதவவும்.

12 ராசிகளுக்கு உரிய சனி பெயர்ச்சி பரிகாரங்கள் 2023 | Sani Peyarchi Pariharam 2023 for 12 Rasi

சனியினால் ஏற்படும் கஷ்டங்களை போக்கும் எளிய பரிகாரங்கள்

2023 சனிபெயர்ச்சி எப்போது? | 2023 சனிபெயர்ச்சி பலன்கள் | 2023 Sani Peyarchi Palankal