கன்னி சனி பெயர்ச்சி பரிகாரம் | Kanni Sani Peyarchi Pariharam 2023

கன்னி சனி பெயர்ச்சி பரிகாரம் | Kanni Sani Peyarchi Pariharam 2023

ராசி : கன்னி

சனி தேவரின் நாமம் : ரோக சனி

கன்னி சனி பெயர்ச்சி எளிய பரிகாரங்கள்

1) உங்களுக்காக வேலை செய்பவர்களுக்கு புதிய துணி தானம் செய்யவும்

2) நாக தெய்வங்கள்/ ராகு கேது வழிபாடு தேக ஆரோக்கியம் தரும்

3) தூய்மை பணியாளர்களுக்கு மருத்துவ செலவிற்கு உதவவும்.