Shiva panchakshara Stotram

ஸ்ரீ சிவ பஞ்சாக்ஷர ஸ்தோத்ரம்

ஓம் நமசிவாய ஓம்; ஓம் நமசிவாய
ஓம் நமசிவாய ஓம்; ஓம் நமசிவாய

ஸ்ரீ சிவ பஞ்சாக்ஷர ஸ்தோத்ரம்

நாகேந்த்ரஹாராய த்ரிலோசனாய பஸ்மாங்கராகாய மஹேச்வராய நித்யாய சுத்தாய திகம்பராய தஸ்மை நகாராய நம:சிவாய 01

மந்தாகினீ ஸலிலசந்தன சர்ச்சிதாய நந்தீச்வர ப்ரமதநாத மஹேச்வராய மந்தாரமுக்ய பஹுபுஷ்ப ஸுபூஜிதாய தஸ்மை மகாராய நம:சிவாய 02

சிவாய கௌரீவதனாப்ஜ ப்ருந்த ஸூர்யாய தக்ஷாத்வர நாசகாய ஸ்ரீ நீலகண்டாய வ்ருஷத்வஜாய தஸ்மை சிகாராய நம:சிவாய 03

வஸிஷ்டகும்போத்பவ கௌதமார்ய முனீந்த்ர தேவார்ச்சித சேகராய சந்த்ரார்க்க வைச்வானர லோசனாய தஸ்மை வகாராய் நம:சிவாய 04

யக்ஷஸ்வரூபாய ஜடாதராய பிநாகஹஸ்தாய ஸநாதனாய திவ்யாய தேவாய திகம்பராய தஸ்மை யகாராய நம:சிவாய 05

பஞ்சாக்ஷரமிதம் புண்யம் ய:படேச்சிவஸந்நிதௌ சிவலோக மவாப்னோதி சிவேன ஸஹ மோததே.