Category «Slokas & Mantras»

லட்சுமி குபேர மந்திரங்கள் | Lakshmi Kubera Mantras

லட்சுமி குபேர மந்திரங்கள் | Lakshmi Kubera Mantras சர்வ ஐஸ்வர்யமும் தரும் லட்சுமி குபேர மந்திரங்கள். 1.ஓம் ஸ்ரீம் ஹ்ரீம் க்லீம் மகா அஷ்ட ஐஸ்வர்ய சம்பத்து ஆதிக்க மகா குபேர மங்கள சர்வ பாக்கிய சுதர்சன சங்கு சக்கர பத்ம கதாயுத லட்சுமி நாராயண தேவாய நமஹ! 2.ஓம் ஸ்ரீம் ஹ்ரீம் க்லீம்,க்லீம் ஹ்ரீம் ஸ்ரீம் அஷ்ட ஐஸ்வர்ய சம்பத்து யோக அம்ச குபேர சக்கரவர்த்தி தேவாய நமஹ! 4.ஓம் ஸ்ரீம் ஹ்ரீம் க்லீம் …

Sukhkarta Dukhharta Lyrics in English

Sukhkarta Dukhharta Lyrics in English Sukhkarta Dukhharta” is a popular devotional Marathi song dedicated to Lord Ganesha. It is often sung during Ganesh Chaturthi and other festivals in honor of Lord Ganesha. Here are the lyrics in English: Sukhkarta dukhharta, varta vighnachiOh Lord who provides joy and takes away sorrow, and removes obstacles, Nurvi purvi …

Uma Maheswara Stotram Benefits

Uma Maheswara Stotram Benefits The Uma Maheshwara Stotram is a sacred Hindu prayer dedicated to Lord Shiva and Goddess Parvati, also known as Uma. Chanting or reciting this stotram is believed to have several spiritual and psychological benefits, including: It’s important to note that the benefits of reciting any stotra or prayer can vary from …

Suklam Baradharam Vishnum Lyrics

Suklam Baradharam Vishnum Lyrics சுக்லாம்பரதரம் விஷ்ணும்சசிவர்ணம் சதுர்புஜம்பிரஸந்ந வதனம் த்யாயேத்ஸர்வ விக்னோப சாந்தயே சாந்தாகாரம் புஜகசயனம்பத்மநாபன் சுரேஷம்விஷ்வா தாரம் ககன சட்றுஷம்மேக வர்ணம் சுபாங்கம் லட்சுமி காந்தம் கமலநயனம்யோகிபீர் தியான கம்யம்வந்தே விஷ்ணும் பவ பய ஹரம்சர்வ லோகைக நாதம் ஒளஷதே சிந்தயேத் விஷ்ணும்போஜனே ஜனார்தனம்ஷயனே பத்மநாபம் ஷவிவாஹே ப்ரஜாபதிம் யுத்தே சக்ரதரம் தேவம்ப்ரவாஸே த்ரிவிக்ரமம்நாராயணம் தனு த்யாஹேஸ்ரீதரம் ப்ரிய சங்கமே துஸ்வப்னே ஸ்மர கோவிந்தம்ஸங்கடே மதுசூதனம்கானனே நாரஸிம்ஹம் ஷபாவகே ஜலஷாயினம் ஜலமத்யே வராஹம் ஷபர்வதே …

Krishna Sloka Lyrics

Krishna Sloka Lyrics here are the lyrics of a popular Krishna sloka from the Bhagavad Gita, Chapter 2, Verse 47, in Sanskrit and its English transliteration: Sanskrit: कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। मा कर्मफलहेतुर्भूर्मा ते सङ्गोऽस्त्वकर्मणि।। Transliteration: Karmanye vadhikaraste ma phaleshu kadachana,Ma karma-phala-hetur bhur ma te sangostvakarmani. Meaning: You have a right to perform your prescribed …

Mantra to get Desired Life Partner

Mantra to get Desired Life Partner Mantras are sacred words or phrases often used in Hinduism and other spiritual traditions for various purposes, including seeking blessings or guidance. While mantras can be used for personal growth and well-being, it’s important to approach this with a clear and respectful intention, understanding that there are no guarantees …

வரலக்ஷ்மி விரத ஸ்லோகம் | Varalakshmi Viratha Slogam

வரலக்ஷ்மி விரத ஸ்லோகம் | Varalakshmi Viratha Slogam வரலக்ஷ்மி விரத ஸ்லோகம் (Varalakshmi Vratha Slogam): லக்ஷ்மி குப்தேம் கமலனயேத்யம்தாகாம் தரித்யம் கலிம் கலிக்ஷேம கலிலாம் கல்பயேத்| மல்லேய் பவது காமக்கும் காந்தார்வ பகம் கஞ்சபுராத் வாசுதேவதம் பகம் வரலக்ஷ்மி நமது மாதர் தியாய் பகம் நமது மாதர் | English Transliteration: Varamahalakshmi Vrata Slokam (Varalakshmi Vratha Slogam): Lakshmi Kuptham Kamalaneethi Yamthakam Tharidhyam Kalim Kalikshem Kalilaam Kalpayeth | …

வரலட்சுமி விரத ஸ்லோகம் | Varalakshmi Vratha Slogam

Varalakshmi Vratha Slogam | வரலட்சுமி விரத ஸ்லோகம் | வரலட்சுமி நோன்பு ஸ்லோகம் மகாலட்சுமியின் பரிபூரண அருளுடன், வேண்டிய வரங்களையும் பெறுவதற்கு ஏற்ற நாள் வரலட்சுமி விரத நாளாகும். ஒவ்வொரு வருடமும் ஆடி – ஆவணி மாதத்தில் பெளர்ணமிக்கு முன்பு வரும் வெள்ளிக்கிழமையில் வரலட்சுமி விரதம் கடைபிடிக்கப்படுகிறது. திருமணமான பெண்கள் தங்களின் கணவரின் ஆயுள் பெருக வேண்டும் எனவும், குடும்ப சுபிட்சத்திற்காகவும் வரலட்சுமி விரதம் இருப்பது வழக்கம். திருமணமாகாத பெண்கள், தங்களுக்கு நல்ல துணையுடன், மகிழ்ச்சியான …

Benefits of Chanting Hanuman Chalisa

Benefits of Chanting Hanuman Chalisa The Hanuman Chalisa is a devotional hymn dedicated to Lord Hanuman, a revered deity in Hinduism known for his unwavering devotion and strength. Composed by the saint-poet Tulsidas, the Hanuman Chalisa consists of 40 verses praising Lord Hanuman and recounting his qualities and exploits. Chanting the Hanuman Chalisa is believed …