Rudrashtakam – Lord Shiva Slogams Lyrics

Rudrashtakam

Namaa Meesha Meshaana Nirvaana Roopam

Vibhum Vyaapakam Brahma Veda Swaroopam

Ajam Nirgunam Nirvi Kalpam Niriham

Chidaakaasha Maakaasha Vaasam Bhaje Ham

Niraakaara Omkaara Moolam Tureeyam

Giraa Gynaana Goteeta Meesham Gireesham

Karaalam Mahaa Kaala Kaalam Krupaalam

Gunaagaara Samsara Paaram Nato Ham

Tushaa Raadri Sankaasha Gauram Gabhiram

Mano Bhoota Koti Prabha Sri Shariram

Sphuran Mauli Kal Lolini Charu Ganga

Lasad Bhaala Balaendu Kanthe Bhujangaa

Chalat Kundalam Subbhra Netram Visalam

Prasan Naa Nanam Neela Kantham Dayaalam

Mrugadheesa Charmaam Baram Mundamaalam

Priyam Sankaram Sarva Naatham Bhajaami

Prachandam Prakrustam Pragalbham Paraesham

Akhandam Ajam Bhaanukoti Prakaasam

Trayah Shoola Nirmulanam Shoola Paanim

Bhaje Ham Bhavaani Patim Bhaava Gamyam

Kalaatitata Kalyaana Kalpanta Kaari

Sadaa Sajjanaa Nanda Daataa Purarih

Chidaananda Sandoha Mohaa Pahaari

Prasida Praseeda Prabho Man Mathaarih

Na Yaa Vad Umaa Naatha Paadaara Vindam

Bhajan Teeha Lokae Pare Vaana Raanam

Na Taa Vat Sukham Shaanti Santaapa Naasham

Praseeda Prabho Sarva Bhootaa Dhivaasam

Na Jaa Naami Yogam Japam Naiva Poojam

Nato Ham Sadaa Sarvadaa Deva Tubhyam

Jaraa Janma Dukh Khau Gha Taa Tapya Maanam

Prabho Paahi Ahaapan Namaami Meesha Shambho

Rudrastakam Idam Proktam Viprena Haratosaye

Ye Pathanti Nara Bhaktya Tesam Sambhuh Prasidati