Tag «shiva slokas in sanskrit with meaning»

Sri Shiva-Parvathi Vallabha Ashtakam – Lord Shiva Slogams Lyrics

 3,666 total views

 3,666 total views Sri Shiva-Parvathi Vallabha Ashtakam Namo Bhootha Nadham Namo Deva Devam Nama Kala Kalam Namo Divya Thaejam Nama Kama Basmam Nama Santha Seelam Bhaje Parvathi Vallabham Neela Kandam. Sada Theertha Sidham Sadha Bhaktha Paksham Sada Shaiva Poojyam Sada Shura Basmam Sada Dhyana Yuktham Sada Jnana Dalpam Bhaje Parvathi Vallabham Neelakandam. Smasanam Bhayanam Maha Sthaana Vasam Sareeram Gajaa Naam Sada Charma Vaeshtam Pisacham Nisesasam Pasoonaam Prathishtam Bhaje Parvathi Vallabham Neelakandam. Phani Naga Kande Bhujangah Danekam Gale Run Damalam Maha Veera Sooram Kadi Vyagra Sarmam. Chitha Basma Laepam Bhaje Parvathi Vallabham Neelakandam. Siraad Shuddha Ganga Shivaa Vama Bhagam Vyad Deerga Kesam Sadaa Maam Trinethram Phanee Naga Karnaam Sada Bala Chandram Bhaje Parvathi Vallabham Neelakandam. Kare Soola Dharam Maha Kashta Nasam Suresam Varesam Mahesam Janesam Thane Charu Eesam Dwajesam Gireesam Bhaje Parvathi Vallabham Neelakandam. Udhasam Sudhasam Su Kailasa Vasam Dara Nirdhram Sasmsidhi Tham Hyathi Devam Aja Hema Kalpa Dhruma Kalpa Sevyam Bhaje Parvathi Vallabham Neelakandam. Mune Naam Varenyam Gunam Roopa Varnam Dweeja Sampa Dastham Shivam Veda Sasthram Aho Dheena Vathsam Krupalum Shivam Bhaje Parvathi Vallabham Neelakandam. Sada Bhava Nadham Sada Sevya Manam Sada Bhakthi Devam Sada Poojyamanam Maya Theertha Vasam Sada Sevya Mekham Bhaje Parvathi Vallabham Neelakandam.  

Daridraya Dukha Dahana Shiva Stotram – Lord Shiva Slogams Lyrics

 2,915 total views

 2,915 total views Daridraya Dukha Dahana Shiva Stotram Visweswaraaya Narakar Nava Tharanaaya Karna Mruthaya Sasi Shekara Bhushanaaya Karpoora Kunda Dhavalaya Jada Dharaya Daridrya Dukha Dahanaya Nama Shivaya.              Gouri Priyaya Rajaneesa Kala Dharaya Kalantha Kaya Bhuja Gadhipa Kan Kanaya Gangadharaya Gaja Raja Vimardhanaya Daridrya Dukha Dahanaya Nama Shivaya.       …

Sri Margabandhu Stotram by Ayyappa Deekshithar – Lord Shiva Slogams Lyrics

 2,480 total views

 2,480 total views Sri Margabandhu Stotram by Ayyappa Deekshithar Shambho Maha Deva Deva- Shiva Shambho Maha Devaesa Shambho Shambho Mahadeva Deva. Phala Vanamrath Kireetam Phala Nethra Chisha Dagdha Pancheshu Keetam Soolaha Thaaraa Thikootam Shudham Radhendu Choodam Bhaje Margabandhum       (Shambho ) Ange Virjaj Gujangam Abhra Ganga Tharanga Bhi Ramo Thamaangam Om Kara Vati Kurangam …

Sri Shiva Mangalashtakam – Lord Shiva Slogams Lyrics

 1,344 total views

 1,344 total views Sri Shiva Mangalashtakam   Bhavaya Chandra Choodaya Nirgu Naya Gunath Mane Kala Kalaya Rudhraya Neela Greevaya Mangalam. Vrushabha Roodaya Bheemaya Vyagra Charmambaraya Cha Pasunaam Pathaye Thubhyam Gowri Kanthaya Mangalam. Bhasmod Dhulitha Dehaya Vyala Yagnopa Veethine Rudraksha Mala Bhooshaya Vyoma Kaesaya Mangalam. Soorya Chandragni Nethraya Namah: Kailasa Vasine Satchitha Nanda Roopaya Pramadhesaya Mangalam Mrutyunjayaya Saambhaya Srushti Sthith Yantha Karine Tryamba …

Totakashtakam – Lord Shiva Slogams Lyrics

 1,896 total views

 1,896 total views Totakashtakam Viditakila Sastra Sudha Jalathea  Mahitopa Nisat Kathi Tar Thanidhe Hrudaye Kalaye Vimalam Charanam  Bhava Sankara Daesika Mae Sharanam Karuna Varunalaya Palaya Mam  Bhva Sagara Dukha Viduna Hrudam Rachaya Khila Darshana Thatva Nidam  Bhava Sankara Daesika Mae Sharanam Bhavata Janata Suhita Bhavita  Nija Bodha Vicharana Charu Matae Kalayeshvara Jeeva Viveka Vidam  Bhava Sankara …

Rudrashtakam – Lord Shiva Slogams Lyrics

 2,046 total views,  2 views today

 2,046 total views,  2 views today Rudrashtakam Namaa Meesha Meshaana Nirvaana Roopam Vibhum Vyaapakam Brahma Veda Swaroopam Ajam Nirgunam Nirvi Kalpam Niriham Chidaakaasha Maakaasha Vaasam Bhaje Ham Niraakaara Omkaara Moolam Tureeyam Giraa Gynaana Goteeta Meesham Gireesham Karaalam Mahaa Kaala Kaalam Krupaalam Gunaagaara Samsara Paaram Nato Ham Tushaa Raadri Sankaasha Gauram Gabhiram Mano Bhoota Koti Prabha Sri Shariram …

Sri Dakshinamurthy Stotram – Lord Shiva Slogams Lyrics

 3,884 total views

 3,884 total views Sri Dakshinamurthy Stotram Viswam Darpana Drusya mana Nagari Thulyam Ni Jan Tar Gatham Pasyan Nathmani Mayaya Bahiri Voth Bhutham Yatha Nidraya Ya Sakshath Kuruthe Prabodha Samaye Swathmanameva Dwayam Thasmai Sri Guru Murthaye Nama Idham Sree Dakshinamurthaye Beejas Yanthari Vankuro Jaga Dhidham Prang Nirvi Kalpam Puna Maya Kalpitha Desa Kala Kalanaa Vaichithrya Chithri Krutham …

Attala Sundarashtakam – Lord Shiva Slogams Lyrics

 1,784 total views

 1,784 total views Attala Sundarashtakam Vikrama Pandya Uvacha Kalayanachala Kodanda  Kantha Dhordhanda Manditham Kabali Krutha Samsaram Kalaye Attala Sundaram. Kala Koota Prabha Jaala Kalangi Krutha Kandharam Kala Dharam Kala Moulim  Kalaya Attala Sundaram. Kala Kalam Kaalatheetham Kalavantham Cha Nishkalam Kamalapathi Samsthuthyam  Kalaya Attala Sundaram Kanthardham Kamaneeyankam  Karunamrutha Sagaram Kali Kalmasha Doshagnam Kalaya Attala Sundaram. Kadamba Kaanandhesam Kamkshithartha …

Sri Mritasanjeevani Stotram – Lord Shiva Slogams Lyrics

 2,677 total views

 2,677 total views Sri Mritasanjeevani Stotram Eva Maa Raadhy Gaurisham Devam Mrityung Jaya Meshvaran Mritasan Jeevanam Nam Na Kavacham Praja Pet Sada Saarat Saara Taran Punyan Guhyad Guhya Taran Shubhan Maha Daevasy Kavacham Mrita Sanjeeva Naamakan Samahi Tamanaa Bhootva Shrinushv Kavacham Shubhaan Shrit Va Itaddivya Kavacham Rahasyam Kuru Sarvada  Varabhaya Karo Yaj Va Sarvadeva Nishe Vitah …