Saraswati Vandana – Lord Saraswathi Sloga

Saraswati Vandana

ya kundendutushaarahaaradhavalaa
ya shubhravastraavrutaa
ya veenaavaradandamanditakaraa
ya shwetapadmaasanaa
ya brahmaachyutasamkaaraprabrutibir
devaih sadaa vanditaa
saamaam paatu saraswati bhagavati nihsheshajaadyaapahaa