Sri Shiva Namavali Ashtakam – Lord Shiva Slogams Lyrics

Sri Shiva Namavali Ashtakam

Hey Chandra Chooda Madanaantaka Shoola Paaney 

Sthaano Gireesha Girijaesha Mahaesha Shambho  

Bhootesha Bheeti Bhaya Soodana Maama Naatham 

Samsaara Dukha Gahanaa Jagadeesha Raksha 

Hey Paarvati Hridaya Vallabha Chandra Mouley 

Bhootaadhipa Pramatha Naatha Gireesha Chaapa 

Hey Vaamadeva Bhava Rudra Pinaaka Paaney 

Samsaara Dukha Gahanaa Jagadeesha Raksha 

Hey Neela Kanta Vrushabha Dhwaja Pancha Vaktra 

Lokesha Sheshavalaya Pramathaesha Sharva 

Hey Dhoorjatey Pashupatey Girijaapatey Maam 

Samsaara Dukha Gahanaa Jagadeesha Raksha 

Hey Vishvanaatha Shiva Shankara Deva Deva 

Gangaa Dhara Pramatha Naayaka Nandikaesha 

Baanaeshvaraandhaka Ripo Hara Lokanaayaka 

Samsaara Dukha Gahanaa Jagadeesha Raksha 

Vaaraanasee Purapatey Manikarnikaesha 

Veeraesha Dakshamakhakaala Vibho Ganesha 

Sarvagya Sarva Hrudayaika Nivaasa Naatha 

Samsaara Dukha Gahanaa Jagadeesha Raksha 

Shree Man Maheshvara Krupaamayah Hey Dayaalo 

Hey Vyomakaesha Shitikanta Ganaadhi Naatha 

Bhasmaanga Raaga Nrukapaala Ka Paala Maala 

Samsaara Dukha Gahanaa Jagadeesha Raksha 

Kailaasa Shaila Vini Vaasa Vrushaa Kapey Hey 

Mrityunjaya Tri Nayanatri Jagan Nivaasa 

Naaraayana Priya Madaapaha Shakti Naatha 

Samsaara Dukha Gahanaa Jagadeesha Raksha 

Vishvaesha Vishva Bhava Naashaka Vishwaroopa 

Vishvaatmaka Tribhu Vanaika Gunaadhikaesha 

Hey Vishvanaatha Karunaamaya Deena Bandho 

Samsaara Dukha Gahanaa Jagadeesha Raksha 

Gouree Vilaasa Bhavanaaya Mahesh Varaaya 

Panchaana Naaya Sharanaagata Kalpa Kaaya 

Sharvaaya Sarva Jaga Taama Dhipaaya Tasmai 

Daaridrya Dukha Dahanaaya Namah Shivaaya 

Iti Srimat Sri Sankara Bhagavadah: Kritham

Shiva Naamavali Astakam Sampoornam