Tag «108 names of krishna»

108 Names of Lord Krishna in English

108 Names of Lord Krishna Om Shri Krishnaya Namaha Om Kamala Nathaya Namaha Om Vaasudevaya Namaha Om Sanatanaya Namaha Om Vasu devatma jaaya Namaha Om Punyaya Namaha Om Lila-Manusha-Vigrahaya Namaha Om Shrivatsa Kausthubha-Dharaya Namaha Om Yashoda-Vatsalaya Namaha Om Haraye Namaha Om Chaturbhujatta-Chakrasi-Gada-Shankadhyayudhaya Namaha Om Devaki Nandanaya Namaha Om Shrisaya Namaha Om Nandagopa Priyatmajaya Namaha Om …

108 Names Of Lord Hayagriva

108 Names Of Lord Hayagriva No English Name Mantra 1 Om Hayagrivaya Namah। 2 Om Mahavishnave Namah। 3 Om Keshavaya Namah। 4 Om Madhusudanaya Namah। 5 Om Govindaya Namah। 6 Om Pundarikakshaya Namah। 7 Om Vishnave Namah। 8 Om Vishvambharaya Namah। 9 Om Haraye Namah। 10 Om Adityaya Namah। 11 Om Sarvavagishaya Namah। 12 Om …