Tag «murugan powerful mantra in tamil»

Sri Swaminatha Astakam /Stotram/Satga Stotram – Lord Murugan Slogams Lyrics

Sri Swaminatha Astakam /Stotram/Satga Stotram Hey Swamina Dhaartha Bandho Basma Lipthaanga Gaangeya Kaarunya Sindho Hey Rudhraaksha Dhaarin Namasthae Roudhra Rogam Hara Dhwam Puraaror Kuroemae Raagaendhu Vakthram Bavandham   Maara Roopam Kumaaram Baje Kaamapooram Hey Maam Phaahi Rogaadha Khoraath Mangalaa Phaanga Phaathaena Pangaadh swaranaam Kaalaachcha Dhush Phaapa Koolaadh Kaala Kaalasya Soonum Baje Krantha Saanoom Hey Bramhaa Dhayoe Yasya Sishyaa   …

Sri Subramanya Bhujangham Stotram – Lord Murugan Slogams Lyrics

Sri Subramanya Bhujangham Stotram Sada balaroopapi vignaadri hantri Mahadanthi vakthrapi panchasya maanya Vidheen draadhi mrugya ganesa bhidha may Vidathaam sriyam kaapi kalyana murthy. Na janaami sabdham na janaami cha artham Na janami padyam na janami gadhyam Chideka shadaasyaa hrudhi dyotha the may Mukhanthis saranthe giras chapi chithram. Mayu rathi roodam Maha vakhya goodam Mano hari …