Sri Swaminatha Astakam /Stotram/Satga Stotram – Lord Murugan Slogams Lyrics

Sri Swaminatha Astakam /Stotram/Satga Stotram

Hey Swamina Dhaartha Bandho

Basma Lipthaanga Gaangeya Kaarunya Sindho

Hey

Rudhraaksha Dhaarin Namasthae

Roudhra Rogam Hara Dhwam Puraaror Kuroemae

Raagaendhu Vakthram Bavandham  

Maara Roopam Kumaaram Baje Kaamapooram

Hey

Maam Phaahi Rogaadha Khoraath

Mangalaa Phaanga Phaathaena Pangaadh swaranaam

Kaalaachcha Dhush Phaapa Koolaadh Kaala

Kaalasya Soonum Baje Krantha Saanoom

Hey

Bramhaa Dhayoe Yasya Sishyaa  

Bramha Puthrah Kirow Yasya Sobhaana Boothah

Sainyam Suraas Chapi Sarve  

Saama Vedhadhi Gaeyam Baje Kaarthi Gaeyam

Hey

Kaashaaya Samveetha Gaathram 

Kaama Roegaathi Samhaari Bikshaanna Paathram

Kaarunya Sampoorna Naethram  

Sakthi Hastham Pavithram Baje Shambu Puthram

Hey

Sree Swami Sailae Vasantham 

Saadhu Sanghasya Roegaan Sadhaa Samharanthaam

Omkaara Thathvam Vadhantham 

Sambu Kaarnae Hasantham Baje Hamsi Suntham