குரு பெயர்ச்சி 2023 to 2024 எப்போது? | Guru Peyarchi 2023 to 2024

குரு பெயர்ச்சி 2023 to 2024 எப்போது? | Guru Peyarchi 2023 to 2024

திருக்கணித பஞ்சாங்கத்தின் அடிப்படையில் ஏப்ரல் மாதம் 22 ஆம் நாள் அதாவது சித்திரை 09 ஆம் நாள் அதிகாலை 02.47 க்கு மீனத்தில் இருந்து மேஷ ராசிக்கு இடம் பெயர்ந்து போகின்றார்.

ராகு கேது பெயர்ச்சி 2023, 2024 எப்போது