குரு தரும் நோய்கள் | Jupiter Related Diseases

குரு தரும் நோய்கள் | Jupiter Related Diseases

  • உடலில் கொழுப்பு அதிகரித்தால்
  • சதைப்பற்று
  • புற்று நோய்
  • மஞ்சள் காமாலை
  • மண்ணீரல் கல்லீரல் பாதிப்பு
  • சர்க்கரை நோய்
  • கட்டிகள்
  • மூளையில் பாதிப்பு