செவ்வாய் தரும் நோய்கள் | Mars related Diseases

செவ்வாய் தரும் நோய்கள் | Mars related Diseases

 • இரத்த அழுத்தம்
 • படபடப்பு
 • காயம்
 • வெட்டுக்காயம்
 • தீ விபத்து
 • முதுகெலும்பு தேய்மானம்
 • பித்தம் தொடர்பானவை
 • உடல் உஷ்ணம்
 • பற்கள் பாதிப்பு
 • வாய் பிரச்சினை
 • சிலந்தி
 • கட்டி
 • வயிற்று வலி
 • வயிற்று போக்கு
 • புண்
 • எரிச்சல்
 • வறட்சி
 • இராஜ பிளவை
 • நெருப்பினால் கண்டம்
 • துரித ஸ்கலிதம்