மிதுனம் சனி பெயர்ச்சி பரிகாரம் | Mithunam Sani Peyarchi Pariharam 2023

மிதுனம் சனி பெயர்ச்சி பரிகாரம் | Mithunam Sani Peyarchi Pariharam 2023

2023 சனிபெயர்ச்சி | மிதுன ராசிக்கான பலன்கள் | 2023 Sani Peyarchi Palankal

ராசி : மிதுனம்

சனி தேவரின் நாமம் : பாக்கிய சனி

மிதுனம் சனி பெயர்ச்சி எளிய பரிகாரங்கள்

1) திங்கட்கிழமை சிவபெருமான் வழிபாடு செய்தல் நன்று

2) திருநள்ளாறு அல்லது குச்சனூர் சென்று வழிபாடு செய்து வரவும்

3) தயிர் சாதத்தில் என் கலந்து காக்கைக்கு கொழுத்து வரவும்

12 ராசிகளுக்கு உரிய சனி பெயர்ச்சி பரிகாரங்கள் 2023 | Sani Peyarchi Pariharam 2023 for 12 Rasi

சனியினால் ஏற்படும் கஷ்டங்களை போக்கும் எளிய பரிகாரங்கள்

2023 சனிபெயர்ச்சி எப்போது? | 2023 சனிபெயர்ச்சி பலன்கள் | 2023 Sani Peyarchi Palankal