மீனம் சனி பெயர்ச்சி பரிகாரம் | Meenam Sani Peyarchi Pariharam 2023

மீனம் சனி பெயர்ச்சி பரிகாரம் | Meenam Sani Peyarchi Pariharam 2023

2023 சனிபெயர்ச்சி | மீனம் ராசிக்கான பலன்கள் | 2023 Sani Peyarchi Palankal

ராசி : மீனம்

சனி தேவரின் நாமம் : விரைய சனி

மீனம் சனி பெயர்ச்சி எளிய பரிகாரங்கள்

1) உறவினர்கள் இல்லாமல் உயிர் நீத்தோருக்கு ஈம காரியங்கள் செய்தல் சிறப்பு
2) முதியோர் இல்லங்களில் அன்னதானம் செய்யவும்
3) உடல் ஊனமுற்றோர், விதவைகள் ஆகியோருக்கு உதவி செய்யவும்

12 ராசிகளுக்கு உரிய சனி பெயர்ச்சி பரிகாரங்கள் 2023 | Sani Peyarchi Pariharam 2023 for 12 Rasi

சனியினால் ஏற்படும் கஷ்டங்களை போக்கும் எளிய பரிகாரங்கள்

2023 சனிபெயர்ச்சி எப்போது? | 2023 சனிபெயர்ச்சி பலன்கள் | 2023 Sani Peyarchi Palankal