Dhandapani Pancharatnam – Lord Murugan Slogams Lyrics

Dhandapani Pancharatnam

Chanda Paapahara Paadhasey Vanam

Kanda Sohpi Vara Kundala Thvayam

Thandi Thaa Gila Suraari Mandalam

Dhandapaani Mani Mum Vibaavaye

Kaala Kaala Thanujam Krupaa Layam

Baala Chandhra Vilasaja Jada adharam

Seyla Dhootha Sisu Vaasa Reyswaram

Dhandapaani Mani Mum Vibaavaye

Thaara Kaeysa Sathrusaa Nanoh Jvalam

Thaara Kaari Magilaarth Thaththam Javaath  

Thaarakam Niravatheyr Pavaam Putheyr

Dhandapaani Mani Mum Vibaavaye

Thaapa Haari Nija Paadha Samsthu Thim

Kohba Kaama Mugha Vairi Vaarakam

Paaraa pagam Nija Padhasya Sathvaram

Dhandapaani Mani Mum Vibaavaye

Kaama Neeya Kavi Nir Jithaan Gajam

Raama Lakshmana Karaam Bujaarch Chitham

Kohma Laanga Madhi Sundha Raakrudhim

Dhandapaani Mani Mum Vibaavaye

Sravana Sambhava Valleesaa Subrahmmanyaa Maam Paahee

Dhandaayudhadhara Dheyvesaa Swaami Naadhaa Maam Paahee

Saravana Pavaguha Shanmugha Poh Thaaraga Maaraga Paalaya Maam

Shanmugha Paalaya Sambhu Kumaara Subramanya Krupaakara Veeraa

Saravana Bavaguha Saravana Bavaguha Saravana Bavaguha Paahi Kuroh Kuha

Skandhan Vandhey Lohkeysam Gowri Puthram Valleesam

Subrammanya Maam Paahee Swaami Naadhaa Maam Paahee