Tag «murugan slokas in tamil»

Kumarastavam – Murugan Slogams Lyrics

 5,005 total views,  6 views today

 5,005 total views,  6 views today Kumarastavam Om Shanmuga Pathaye Namo Namaha Om Shanmadha Pathaye Namo Namaha Om Shatkreeva Pathaye Namo Namaha Om Shatgreeda Pathaye Namo Namaha Om Shatkona Pathaye Namo Namaha Om Shatkosa Pathaye Namo Namaha Om Navanidhi Pathaye Namo Namaha Om Subanidhi Pathaye Namo Namaha Om Narapadhi Pathaye Namo Namaha Om Surapadhi Pathaye Namo Namaha …

Sree Subramanya Ashtakam – Murugan Slogams Lyrics

 3,331 total views

 3,331 total views Sree Subramanya Ashtakam Hey swaaminaatha karunaakara deena bandho Sree paarvatheesha mukha pankaja padma bandho Sreeshaadi deva gana poojitha paada padma Vallee sanaatha mama dehi karaavalambam Devaadi devasutha devaganaadhi naatha Devendra vandhya mrudhupankaja manjupaadha Devarshi naaradha muneendra sugeedha keerthae Vallee sanaatha mama dehi karaavalambam Nityaannadhaana niradhaakhila rogahaarin Bagya pradhaana paripooritha bakthakaama Shruthyaagama pranava vaachya …

Subramanya Stothram – Murugan Slogams Lyrics

 3,395 total views

 3,395 total views Subramanya Stothram Neelakantha Vaahanam (D)vishadbhujam Kireetinam Lolaratna Kundhala Prabhaabhiraama Shanmukham Shoola Shakti Dandha Kukku Taakshamaalika Dharam Baalameeshwaram Kumaarashaila Vaasinam Bhaje Valli Devayaanikha Samullasantameeshwaram Mallikhadi Divyapushpa Maalika Viraajitam Jhallari Ninaada Shankha Vaadanapriyam Sadaa Pallavaarunam Kumaarashaila Vaasinam Bhaje Shadananam Kumkuma Raktavarnam Mahamatim Divya Mayura Vaham Rudrasya Soonum Sura Sainya Natham Guham Sadaa Sharanam Aham Bhaje …

Sri Subramanya Pancharathnam – Murugan Slogams Lyrics

 1,812 total views

 1,812 total views Sri Subramanya Pancharathnam Shadananam chandana lipthagathram Mahorasam divya mayoora vahanam Rudhrasya soonum sura loka nadam Brahmanya devam saranam prapadye.     Jajwalya manam sura brunda vandyam Kumara dhara thada mandirastham Kandarpa roopam kamaneeya gathram Brahmanya devam saranam prapadye Dwishadbujam dwadasa divya nethram Thra yeethaanum soolamaham dhadhanam Saeshavathaaram kamaneeya roopam Brahmanya devam saranam prapadye.  …

Shadanana Ashtakam -Lord Murugan Slogams Lyrics

 1,415 total views

 1,415 total views Shadanana Ashtakam Namoshthu Brundaraka Brunda Vandhya Padara Vindhaya Sudha Karaya Shada Nana Yamitha Vikramaya Gouri Hrudaya Nanda Samudh Bhavaya.        Namoshtu Thubhyam Prana Tharthi Hanthre Karthre Samas Thasya Mano Radhaanam Dathre Radhaanam Paradara Kasya Hanthre Para Chanda Sura Thara Kasya.               Amoortha Moorthaya Sahasra Moorthaye …

Sri Subramanya Kavacham -Lord Murugan Slogams Lyrics

 1,734 total views,  6 views today

 1,734 total views,  6 views today Sri Subramanya Kavacham Subhramanyo Agratha Pathu Senani Pathu Prashtathah: Guho Mam Dakshine Paathu Vahnija Pathu Vamatha.     Shira Pathu Maha Sena Skandho Rakshe Lala Takam Nethre May Dwadasksham Cha Srothre Rakshathu Viswabruth.               Mukham May Shanmukha Pathu Nasikam Shanka Rathmaja Oshtou Valli Pathi Pathu …

Skantha Shasti Kavasam -Lord Murugan Slogams Lyrics

 2,945 total views

 2,945 total views Skantha Shasti Kavasam Kural Venpaa Thuthipporku Valvinaipom Thunbampom Nenjil Pathipporku Selvam Palithuk Kathithoengum Nishtaiyum Kaikoodum Nimalar Arul Kanthar Sashti Kavacham Thanai. Kaappu Amarar Idar Theera Avamaram Purintha Kumaranadi Nenjaeh Kuri. Sashtiyai Nokka Saravana Bavanaar Sishtarukku Uthavum Sengkathir Vaelon Paatham Irandil Panmani Sathangai Geetham Paada Kinkini Yaada Maiya Nadam Seiyum Mayil Vahananaar  Kaiyil Velaal …

Dhandapani Pancharatnam – Lord Murugan Slogams Lyrics

 2,601 total views,  3 views today

 2,601 total views,  3 views today Dhandapani Pancharatnam Chanda Paapahara Paadhasey Vanam Kanda Sohpi Vara Kundala Thvayam Thandi Thaa Gila Suraari Mandalam Dhandapaani Mani Mum Vibaavaye Kaala Kaala Thanujam Krupaa Layam Baala Chandhra Vilasaja Jada adharam Seyla Dhootha Sisu Vaasa Reyswaram Dhandapaani Mani Mum Vibaavaye Thaara Kaeysa Sathrusaa Nanoh Jvalam Thaara Kaari Magilaarth Thaththam Javaath   Thaarakam …