Tag «murugan slokas in tamil pdf»

Kumarastavam – Murugan Slogams Lyrics

811 total views, no views today

811 total views, no views today Kumarastavam Om Shanmuga Pathaye Namo Namaha Om Shanmadha Pathaye Namo Namaha Om Shatkreeva Pathaye Namo Namaha Om Shatgreeda Pathaye Namo Namaha Om Shatkona Pathaye Namo Namaha Om Shatkosa Pathaye Namo Namaha Om Navanidhi Pathaye Namo Namaha Om Subanidhi Pathaye Namo Namaha Om Narapadhi Pathaye Namo Namaha Om Surapadhi Pathaye Namo …

Sree Subramanya Ashtakam – Murugan Slogams Lyrics

444 total views, no views today

444 total views, no views today Sree Subramanya Ashtakam Hey swaaminaatha karunaakara deena bandho Sree paarvatheesha mukha pankaja padma bandho Sreeshaadi deva gana poojitha paada padma Vallee sanaatha mama dehi karaavalambam Devaadi devasutha devaganaadhi naatha Devendra vandhya mrudhupankaja manjupaadha Devarshi naaradha muneendra sugeedha keerthae Vallee sanaatha mama dehi karaavalambam Nityaannadhaana niradhaakhila rogahaarin Bagya pradhaana paripooritha bakthakaama …

Subramanya Stothram – Murugan Slogams Lyrics

425 total views, no views today

425 total views, no views today Subramanya Stothram Neelakantha Vaahanam (D)vishadbhujam Kireetinam Lolaratna Kundhala Prabhaabhiraama Shanmukham Shoola Shakti Dandha Kukku Taakshamaalika Dharam Baalameeshwaram Kumaarashaila Vaasinam Bhaje Valli Devayaanikha Samullasantameeshwaram Mallikhadi Divyapushpa Maalika Viraajitam Jhallari Ninaada Shankha Vaadanapriyam Sadaa Pallavaarunam Kumaarashaila Vaasinam Bhaje Shadananam Kumkuma Raktavarnam Mahamatim Divya Mayura Vaham Rudrasya Soonum Sura Sainya Natham Guham Sadaa …

Sri Subramanya Pancharathnam – Murugan Slogams Lyrics

357 total views, no views today

357 total views, no views today Sri Subramanya Pancharathnam Shadananam chandana lipthagathram Mahorasam divya mayoora vahanam Rudhrasya soonum sura loka nadam Brahmanya devam saranam prapadye.     Jajwalya manam sura brunda vandyam Kumara dhara thada mandirastham Kandarpa roopam kamaneeya gathram Brahmanya devam saranam prapadye Dwishadbujam dwadasa divya nethram Thra yeethaanum soolamaham dhadhanam Saeshavathaaram kamaneeya roopam Brahmanya …

Shadanana Ashtakam -Lord Murugan Slogams Lyrics

359 total views, no views today

359 total views, no views today Shadanana Ashtakam Namoshthu Brundaraka Brunda Vandhya Padara Vindhaya Sudha Karaya Shada Nana Yamitha Vikramaya Gouri Hrudaya Nanda Samudh Bhavaya.        Namoshtu Thubhyam Prana Tharthi Hanthre Karthre Samas Thasya Mano Radhaanam Dathre Radhaanam Paradara Kasya Hanthre Para Chanda Sura Thara Kasya.               Amoortha …

Sri Subramanya Kavacham -Lord Murugan Slogams Lyrics

426 total views, no views today

426 total views, no views today Sri Subramanya Kavacham Subhramanyo Agratha Pathu Senani Pathu Prashtathah: Guho Mam Dakshine Paathu Vahnija Pathu Vamatha.     Shira Pathu Maha Sena Skandho Rakshe Lala Takam Nethre May Dwadasksham Cha Srothre Rakshathu Viswabruth.               Mukham May Shanmukha Pathu Nasikam Shanka Rathmaja Oshtou Valli Pathi …

Skantha Shasti Kavasam -Lord Murugan Slogams Lyrics

602 total views, no views today

602 total views, no views today Skantha Shasti Kavasam Kural Venpaa Thuthipporku Valvinaipom Thunbampom Nenjil Pathipporku Selvam Palithuk Kathithoengum Nishtaiyum Kaikoodum Nimalar Arul Kanthar Sashti Kavacham Thanai. Kaappu Amarar Idar Theera Avamaram Purintha Kumaranadi Nenjaeh Kuri. Sashtiyai Nokka Saravana Bavanaar Sishtarukku Uthavum Sengkathir Vaelon Paatham Irandil Panmani Sathangai Geetham Paada Kinkini Yaada Maiya Nadam Seiyum Mayil …

Dhandapani Pancharatnam – Lord Murugan Slogams Lyrics

396 total views, no views today

396 total views, no views today Dhandapani Pancharatnam Chanda Paapahara Paadhasey Vanam Kanda Sohpi Vara Kundala Thvayam Thandi Thaa Gila Suraari Mandalam Dhandapaani Mani Mum Vibaavaye Kaala Kaala Thanujam Krupaa Layam Baala Chandhra Vilasaja Jada adharam Seyla Dhootha Sisu Vaasa Reyswaram Dhandapaani Mani Mum Vibaavaye Thaara Kaeysa Sathrusaa Nanoh Jvalam Thaara Kaari Magilaarth Thaththam Javaath   …