Murugan Gayatri & Slokas -Lord Murugan Slogams Lyrics

1,352 total views, 3 views today

Murugan Gayatri & Slokas

Sri Subramanya Gayatri:

Om Tatpurashaya Vidmahe

Maha Senaya Dheemahi

Tannoh Shanmukha: Prachodayat  

 

Please follow and like us: