Murugan Gayatri & Slokas -Lord Murugan Slogams Lyrics

Murugan Gayatri & Slokas

Sri Subramanya Gayatri:

Om Tatpurashaya Vidmahe

Maha Senaya Dheemahi

Tannoh Shanmukha: Prachodayat