Murugan Gayatri & Slokas -Lord Murugan Slogams Lyrics

131 total views, 6 views today

Murugan Gayatri & Slokas

Sri Subramanya Gayatri:

Om Tatpurashaya Vidmahe

Maha Senaya Dheemahi

Tannoh Shanmukha: Prachodayat  

 

Please follow and like us: