Sri Saraswati Shatnam Stotram – Goddess Saraswathi Slogams Lyrics

Sri Saraswati Shatnam Stotram

Saraswati Mahabhadra Mahamaya Varaprada
Shriprada Padmanilaya Padmakshi Padmavaktraga
Shivanuja Pustakadhrit Nyanamudra Ramapara
Kamarupa Mahavidya Mahapataka Nashini

Mahashraya Malini cha Mahabhoga Mahabhuja
Mahabhaga Mahotsaha Divyanga Suravandita
Mahakali Mahapasha Mahakara Mahankusha
Sita Cha Vimala Vishva Vidyunmala Cha Vaishnavi

Chandrika Chandravadana Chandralekha Vibhushita
Savitri Sursa Devi Divya-lankarabhushita
Vaagdevi Vasudha Tivra Mahabhadra Mahabala
Bhogada Bharti Bhama Govinda Gomati Shiva

Jatila Vindhyavasa cha Vindyachala Virajita
Chandika Vaishnavi Brahmi Brahmagnyane Kasadhana
Saudhamini Sudhamurti Subhadra Surpujita
Suvasini Sunasa cha Vinidra Padmalochana

Vidya rupa Vishalakshi Brahmjaya Mahabala
Treyimurti Trikaalagnya Triguna Shastrarupini
Shumbhasura-pramathini Shubhada cha Sarvaatmika
Raktabeej Nihantiri cha Chamunda Chambika Tatha

Mundakaya Praharna Dhumralochna-mardana
Sarvadeva-S-stuta Saumya Surasura Namaskrita
Kaalaratri Kaladhara Roop Saubhagya-dayini
Vaagdevi cha Vararoha Varahi Varijasana

Chitrambara Chitragandha Chitramalya Vibhushita
Kaanta Kaamprada Vandya Vidyadhara supujita
Shwetanana Neelabhuja Chaturvarga Phalaprada
Chaturanana Samrajya Raktamadhya Niranjana

Hansaasna Neeljangha Brahma Vishnu Shivatmika
Aivum Saraswati Devya Namnam Ashtottara Shatam