Tag «saraswathi namasthubyam sloka lyrics in tamil»

Saraswathi Slogams & Gayathri – Goddess Saraswathi Slogams Lyrics

 4,845 total views,  6 views today

 4,845 total views,  6 views today Saraswathi Slogams & Gayathri Sri Saraswathi: “Saraswathi Namastubhyam, Varade Kaamaroopini Vidyaarambham Karishyaami, Siddhir Bhavatu Mey Sada” Sri Saraswarti Gayatri: OM Vagdevyai Cha Vidmahe Kamarajaya Dheemahe Tannoh:  Devi Prachodayat             OM Vagdevyai Cha Vidmahe Vrinchi patnicha Dheemahe Tannoh:  Vani  Prachodayat   OM Mahadevyai Cha Vidmahe Brhma patnicha Dheemahe Tannoh:  Vani  Prachodayat To …

Saraswathi Dwadasa Nama Stotram – Goddess Saraswathi Slogams Lyrics

 5,153 total views

 5,153 total views Saraswathi Dwadasa Nama Stotram Saraswati Thwayam Drusthya Veena Pustaka Dharini Hamsa Vahana Samayuktha Vidya Danakaree Mama  Prathamam Bharathee Nama Dwitheeyam Cha Saraswathi Trutheeyam Sharada Devi Chaturtham Hamsa Vahini Panchamam Jagathee Kiyaatham Shastam Vaageeshwari Thadhaa Koumaari Sapthamam Proktham Ashtamam Brahma Charinee  Navamam Buddhi Dhaatree Cha Dashamam Varadhaayini Eka dasham Kshudhra Ghantaa Dwadasam Bhuvaneshwaree  Braahmee …

Sri Sharada Bhujanga Prayath Ashtakam – Goddess Saraswathi Slogams Lyrics

 2,333 total views

 2,333 total views Sri Sharada Bhujanga Prayath Ashtakam Suvakshoja Kumbha Sudha Poorna Kumbhaam Prasada Valambhaam Prapunya Valambaam Sadasyendu Bhimbhaam Sada Noshta Bhimbhaam Bhaje Saradambhaam Ajasram Madhambham. Kadakshe Dayardhraam Kare Gnana Mudhraam Kalabhir Vinidhram Kalapai Subhadhraam Purasthreem Vinidhraam Puras Thungabhadram Bhaje Saradambhaam Ajasram Madhambham. Lalaa Manga Phaalaam Lasad Gana Lolaam Swabhakthaika Paalaam Yasa Sree Kapolaam Kare Thwaksha …

Saraswathi Stotram – Goddess Saraswathi Slogams Lyrics

 6,298 total views

 6,298 total views Saraswathi Stotram Ya Kundendu Tushara Hara Dhavala  Ya Shubhravastravrita  Ya Vinavara Danda Manditakara Ya Shveta Padma Sana Ya Brahmachyuta Shankara Prabhritibhir Devais Sada Pujita Sa Mam Patu Sarasvati Bhagavati Nishshesha Jadya Paha Dorbhiryukta Chaturbhim Sphatika Manini Bhai Akshamalan Dadhana  Haste Naikena Padmam Sita Ma Picha Shukam Pustakam Cha Parena Bhasa Kandendu Shankha Sphatika …

Shri Saraswati Ashtottara Shatanaamavali – Goddess Saraswathi Slogams Lyrics

 3,625 total views,  2 views today

 3,625 total views,  2 views today Shri Saraswati Ashtottara Shatanaamavali Om Sarasvatyai Namah Om Maha Bhadrayai Namah Om Maha Mayayai Namah Om Vara Pradayai Namah Om Sree Pradayai Namah Om Padma Nilayayai Namah Om Padmakshmai Namah Om Padma Vaktri Kayai Namah Om Shivaanu Jayai Namah Om Pusta Hastayai Namah Om Gynana Mudrayai Namah Om Ramayai Namah Om …

Medha Suktham – Goddess Saraswathi Slogams Lyrics

 2,271 total views

 2,271 total views Medha Suktham Om  yash chanda sam risha bo vishwaru pa ha  Chando biyo diya mritat samba bu va  Sa mendro medaya-a spri no tu  Amritasiya deva dara no bu ya sam Shari ram me vi char shanam  Jiva me madu mata ma  Karna-a biyam buri vi shru vam  Bramana kosho asi medaya pihi …

Sri Saraswati Shatnam Stotram – Goddess Saraswathi Slogams Lyrics

 3,975 total views,  4 views today

 3,975 total views,  4 views today Sri Saraswati Shatnam Stotram Saraswati Mahabhadra Mahamaya Varaprada Shriprada Padmanilaya Padmakshi Padmavaktraga Shivanuja Pustakadhrit Nyanamudra Ramapara Kamarupa Mahavidya Mahapataka Nashini Mahashraya Malini cha Mahabhoga Mahabhuja Mahabhaga Mahotsaha Divyanga Suravandita Mahakali Mahapasha Mahakara Mahankusha Sita Cha Vimala Vishva Vidyunmala Cha Vaishnavi Chandrika Chandravadana Chandralekha Vibhushita Savitri Sursa Devi Divya-lankarabhushita Vaagdevi Vasudha Tivra …

Shyamala Dhandakam – Goddess Saraswathi Slogams Lyrics

 4,658 total views

 4,658 total views Shyamala Dhandakam Manikhya veenaam upala layanthim, Madalasam manjula vaag vilasam, MAhendra Neela dhyuthi komalangim, Mathanga kanyam manasa smarami. Chathurbhuje Chandra kala vathamse, KuchoNathe kumkuma raga sonE, Pundrekshu pasangusa pushpa bana Hasthe namasthe jagadaEka mathaha. MAtha marakatha shyama, MAthangi madha shalini, Kuryath kadaksham kalyani kadambha vana vasini. Jaya MAthanga thanaye, Jaya Neelol pala dhyuthe, …