மாரியம்மன் கனவில் வந்தால் என்ன பலன் | Mariamman Kanavil Vanthal Enna Palan

மாரியம்மன் கனவில் வந்தால் என்ன பலன் | Mariamman Kanavil Vanthal Enna Palan

ஒருவரின் கனவில் மாரியம்மன் அல்லது மாரியம்மன் சிலை வந்தால் கனவு காணுபவரின் மனதில் ஏதாவது ஒரு மன வருத்தம் அல்லது பதட்டம் இருந்தால் அவையாவும் நீங்கி, நீங்கள் நல்ல எதிர்காலத்தை பார்க்க போகின்றீர்கள் என்பதை குறிப்பிடும் வகையில் தான் மாரியம்மன் அல்லது மாரியம்மன் சிலை கனவில் வருகின்றது.

அங்காளம்மன் கனவில் வந்தால் என்ன பலன் | Angalamman Kanavil Vanthal Enna Palan

மீனாட்சி அம்மன் கனவில் வந்தால் | Meenakshi Amman Kanavil Vanthal

மாசாணி அம்மன் கனவில் வந்தால் | Masani Amman Kanavil Vanthal

வராகி அம்மன் கனவில் வந்தால் என்ன பலன் | Varahi Amma Kanavil Vanthal

அம்மன் கோவில் கனவில் வந்தால் என்ன பலன் | Amman Kovil Kanavil Vanthal

இசக்கி அம்மன் கனவில் வந்தால் | Isakki Amman Kanavil Vanthal

அம்மன் கனவில் வந்தால் என்ன பலன் | Amman Kanavil Vanthal

அம்மன் கனவில் வந்தால் என்ன பலன் | அம்மன் சிலை கனவில் வந்தால் என்ன பலன் | Amman Kanavil Vanthal Enna Palan

வாராகி அம்மன் கனவில் வந்தால் | If Goddess Varahi Appears in Dream