அம்மன் கோவில் கனவில் வந்தால் என்ன பலன் | Amman Kovil Kanavil Vanthal

அம்மன் கோவில் கனவில் வந்தால் என்ன பலன் | Amman Kovil Kanavil Vanthal

பொதுவாக கடவுள் கனவில் வந்தாலும் அல்லது கடவுள் இருக்கும் கோயில் கனவில் வந்தாலும் அது நல்லதுக்கு தான். கடவுளின் முழு அருள் உங்களுக்கு கிடைக்கிறது என்று அர்த்தம். நேரம் கிடைக்கும் போதெல்லாம் உங்களுக்கு அருகில் உள்ள கோயிலுக்கு சென்று கடவுளை வணங்குவது நல்லது.

அங்காளம்மன் கனவில் வந்தால் என்ன பலன் | Angalamman Kanavil Vanthal Enna Palan

மீனாட்சி அம்மன் கனவில் வந்தால் | Meenakshi Amman Kanavil Vanthal

மாசாணி அம்மன் கனவில் வந்தால் | Masani Amman Kanavil Vanthal

வராகி அம்மன் கனவில் வந்தால் என்ன பலன் | Varahi Amma Kanavil Vanthal

அம்மன் கோவில் கனவில் வந்தால் என்ன பலன் | Amman Kovil Kanavil Vanthal

இசக்கி அம்மன் கனவில் வந்தால் | Isakki Amman Kanavil Vanthal

மாரியம்மன் கனவில் வந்தால் என்ன பலன் | Mariamman Kanavil Vanthal Enna Palan

அம்மன் கனவில் வந்தால் என்ன பலன் | அம்மன் சிலை கனவில் வந்தால் என்ன பலன் | Amman Kanavil Vanthal Enna Palan

வாராகி அம்மன் கனவில் வந்தால் | If Goddess Varahi Appears in Dream

குலதெய்வம் கனவில் வர | Kuladeivam in Dream