மீனாட்சி அம்மன் கனவில் வந்தால் | Meenakshi Amman Kanavil Vanthal

மீனாட்சி அம்மன் கனவில் வந்தால் | Meenakshi Amman Kanavil Vanthal

  • மீனாட்சி அம்மன் கனவில் வந்தால் நீங்கள் தொழில் செய்து கொண்டு இருப்பவர்களாக இருந்தால் உங்கள் தொழிலில் முன்னேற்றம் ஏற்படும்.
  • அலுவலக வேலை செய்து கொண்டு இருப்பவர்களாக இருந்தால் வேலை செய்யும் இடத்தில் பணி உயர்வும், மரியாதையும் மற்றும் சம்பளமும் அதிகரிக்கும்.
  • உயர் பதவிகள் வெகு விரைவில் கிடைக்கும் என்பதை இந்த கனவு சுட்டி காட்டுகிறது.
  • புதன் கிழமையில் மீனாட்சி அம்மனை வழிபாடு செய்யுங்கள்.

அங்காளம்மன் கனவில் வந்தால் என்ன பலன் | Angalamman Kanavil Vanthal Enna Palan

மாசாணி அம்மன் கனவில் வந்தால் | Masani Amman Kanavil Vanthal

வராகி அம்மன் கனவில் வந்தால் என்ன பலன் | Varahi Amma Kanavil Vanthal

அம்மன் கோவில் கனவில் வந்தால் என்ன பலன் | Amman Kovil Kanavil Vanthal

இசக்கி அம்மன் கனவில் வந்தால் | Isakki Amman Kanavil Vanthal

அம்மன் கனவில் வந்தால் என்ன பலன் | Amman Kanavil Vanthal

மாரியம்மன் கனவில் வந்தால் என்ன பலன் | Mariamman Kanavil Vanthal Enna Palan

அம்மன் கனவில் வந்தால் என்ன பலன் | அம்மன் சிலை கனவில் வந்தால் என்ன பலன் | Amman Kanavil Vanthal Enna Palan

வாராகி அம்மன் கனவில் வந்தால் | If Goddess Varahi Appears in Dream

குலதெய்வம் கனவில் வர | Kuladeivam in Dream