மேஷம் சனி பெயர்ச்சி பரிகாரம் | Mesham Sani Peyarchi Pariharam 2023

மேஷம் சனி பெயர்ச்சி பரிகாரம் | Mesham Sani Peyarchi Pariharam 2023

2023 சனிபெயர்ச்சி | மேஷ ராசிக்கான பலன்கள் | 2023 Sani Peyarchi Palankal

ராசி : மேஷம்

சனி தேவரின் நாமம்: லாப சனி

மேஷம் சனி பெயர்ச்சி எளிய பரிகாரங்கள்

1) சனிக்கிழமை தயிர் சாதம் தானம் தருவது நல்லது

2) விநாயகர் மற்றும் காலபைரவர் வழிபாடு

3) ஸ்ரீரங்கம், திருப்பதி சென்று வழிபாடு செய்தால் தொழில் லாபம் அதிகரிக்கும்

12 ராசிகளுக்கு உரிய சனி பெயர்ச்சி பரிகாரங்கள் 2023 | Sani Peyarchi Pariharam 2023 for 12 Rasi

சனியினால் ஏற்படும் கஷ்டங்களை போக்கும் எளிய பரிகாரங்கள்

2023 சனிபெயர்ச்சி எப்போது? | 2023 சனிபெயர்ச்சி பலன்கள் | 2023 Sani Peyarchi Palankal