ரிஷபம் சனி பெயர்ச்சி பரிகாரம் | Rishabam Sani Peyarchi Pariharam 2023

ரிஷபம் சனி பெயர்ச்சி பரிகாரம் | Rishabam Sani Peyarchi Pariharam 2023

2023 சனிபெயர்ச்சி | ரிஷப ராசிக்கான பலன்கள் | 2023 Sani Peyarchi Palankal

ராசி – ரிஷபம்

சனி தேவரின் நாமம்: கர்ம சனி

ரிஷபம் சனி பெயர்ச்சி எளிய பரிகாரங்கள்

1) சனிக்கிழமை கோவில் வளாகத்தை சுத்தம் செய்தல் நல்லது.

2) தினமும் முன்னோர்களை நினைத்து பிரார்த்தனை செய்தல் காரியங்கள் சுபம்.

3) வெள்ளிக்கிழமை துர்க்கை மற்றும் மகாலட்சுமி வழிபாடு சிறப்பு தரும்

12 ராசிகளுக்கு உரிய சனி பெயர்ச்சி பரிகாரங்கள் 2023 | Sani Peyarchi Pariharam 2023 for 12 Rasi

சனியினால் ஏற்படும் கஷ்டங்களை போக்கும் எளிய பரிகாரங்கள்

2023 சனிபெயர்ச்சி எப்போது? | 2023 சனிபெயர்ச்சி பலன்கள் | 2023 Sani Peyarchi Palankal