Tag «விநாயகர் மூல மந்திரம்»

Sri Ganesha Astakam – Lord Ganesha Slogams Lyrics

Sri Ganesha Astakam Yatho Anantha Shakthir Anathascha Jeeva Yatho Nirgunadha Aprameyaa Gunasthe Yatho Bhathi Saravam Tridha Bedha Binnam Sada Tham Ganesam Namamo Bhajama.  Yathaschaviraseej Jagath Sarvametha, Thadhabjasano Viswgo Viswagoptha, Thandendradhayo Deva Sanga Manushya Sada Tham Ganesam Namamo Bhajama. Yatho Vahnni Bhanu Bhavo Bhoor Jalam Cha Yatha Sagaraschandrama Vyoma Vayu Yatha Sthavara Jangama Vruksha Sangha Sada …

Gayathri Ganapathi – Lord Ganesha Slogams Lyrics

Gayathri Ganapathi Om Thatsa Vithusa Vithusa That That Savithur Varenyam Varenyagum Savithus That Thatsa Vithur Varenyam  Savithur Varenyam Varenyagum Savithus Savithur Varenyam Bargo Bargo Varenyagum Savithus Savithur Varenyam Bargaha  Varenyam Bargo Bargo Varenyam Varenyam Bargo Devasya Devasya Bargo Varenyam Varenyam Bargo Devasya  Bargo Devasya Devasya Bargo Bargo Devasya Deemahi Deemahi Devasya Bargo Bargo Devasya Deemahi  …

Sri Ganapathy Stavaha – Lord Ganesha Slogams Lyrics

Sri Ganapathy Stavaha Ajam Nirvi Kalpam Niraa Kaara Mekam Nira Ananda Maanandam Advaita Poornam Param Nirgunam Nirvi Shesham Nireeham Para Brahma Roopam Ganesham Bhajema Gunaateeta Maanam Chidaananda Roopam Chidaa Bhaasakam Sarvagam Gynana Gamyam Munidh Yeya Maakaasha Roopam Paresham Para Brahma Roopam Ganesham Bhajema Jagat Kaaranam Kaarana Gynana Roopam Suraadim Sukhaadim Ganesham Bhajema Jagad Vyaapinam Vishwa …

Sri Gananayaka Ashtakam – Lord Ganesha Slogams Lyrics

Sri Gananayaka Ashtakam Eka dantham mahaa kaayam taptha kaanchana sannibam Lambodharam vishaalaaksham vandhe ham gana naayakam Mounji krishna jinadharam naaga yagno pa veethinam Balendu sakalam moulam vandhe ham gana naayakam Chithra rathna vichithragam chithra maalaa vibhushitham Kama roopa dharam dhevam vandhe ham gana naayakam Gaja vakthram surasreshttam karna chamara booshitham Paasangusa dharam dhevam vandhe ham gana …

Sri Ganesha Bhujanga Stotram – Lord Ganesha Slogams Lyrics

Sri Ganesha Bhujanga Stotram Ranat Kshudra Ghan Taa Ni Naadaa Bhi Raamam Chalet Tanda Vod Danda Vat Padma Taalam Lasat Tundi Laango Pari Vyaala Haaram Ganaa Dheesha Meeshaana Soonum Tameede Dhvani Dhvamsa Veenaa Layollaasi Vaktram Sphurat Chun Da Dandolla Sat Beeja Pooram Galad Darpa Sou Gandhya Lolaali Maalam Ganaa Dheesha Meeshaana Soonum Tameede Prakaashaj Japaa …

Sri Ganesha Sankata Naasana Stotram – Lord Ganesha Slogams Lyrics

Sri Ganesha Sankata Naasana Stotram Pranam ya sirasa devam gauri puthram vinayakam  Bhaktha vaasa smaren nithyam ayush kamaartha sidhdhaye. Prathamam vakra thundham cha  ekadhantham dwithiyakam  trithiyam krishna pingaasham gajavakthram chathurthakam. Lambodharam panchaman cha  shashtamam vikatameva cha  sapthamam vignaraajam cha dhoomra varnam thadaashtamam Navamam baala chandram cha dashamam thu vinayakam  ekaadhasam ganapathim dhwadhasam thu gajananam. Dhwathashai …

Sri Ganesha Runahara Vimochana Stothram – Lord Ganesha Slogams Lyrics

Sri Ganesha Runahara Vimochana Stothram Sindhoora Varnam  Dwibhujam Ganesam Lambodharam Padma Dale Nivishtam Brahamadhi Devai Pari Sevya Maanam Sidhair Ar Yutham Tham Pranamami Devam 1.Srushtya Dhou Brahmana Sam Yak: Poojitha Phala Sidhayae Sadaiva Parvathi Puthrahah Runa Naasam Karothu Maey. 2.Tripurasya Vadhaath Poor Vam Sham Bunaa Samya Karchithah Sadaiva Parvathi Puthrahah Runa Naasam Karothu Maey. 3.Hiranya …